Svet, ki si ga želite Spletna fotografska razstava za učence, stare od 11 do 18 let

Pod geslom “The World You Want” (Svet, ki si ga želite) bomo na FotoDebatah zbirali fotografije učencev in dijakov, da bi spodbudil razpravo o družbenih in okoljskih vprašanjih ter spodbujali, priznavali in širili evropske vrednote in kritično razmišljanje. Rok za sodelovanje bo odprt do konca šolskega leta 2023/2024.

Financira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina Splet je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Dobrodošli v FotoDebate!

Vse, kar morate vedeti za sodelovanje

 • Udeleženci
 • Dijaki mature ali obveznega srednješolskega izobraževanja lahko sodelujejo ne glede na državljanstvo. Svoje fotografije lahko oddajo le preko učitelja iz njihove šole.
 • Moto in tema
 • Fotografije za razstavo morajo biti povezane z motom Svet, ki si ga želite, v povezavi z Agendo 2030 in cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). FotoDebate si prizadevajo, da učenci posnamejo kreativne in vsebinske fotografije, ki izražajo njihovo vizijo o predlaganem motu in temi ter vabijo h konstruktivni in spoštljivi debati. Na spletu je na voljo metodološki priročnik za učitelje z nekaj predlogi za vključitev dejavnosti v uradni kurikulum in za delo pri pouku na učinkovit in dostopen način.
 • Avtorstvo
 • Udeleženci morajo biti avtorji ali soavtorji predloženih fotografij, tj. zakoniti lastniki vseh pravic intelektualne lastnine fotografij.

  Učitelj, ki predloži fotografije, mora imeti dovoljenje avtorja ali soavtorjev, kar pomeni, da vsi poznajo in sprejemajo ta osnovna načela. Organizatorji si pridržujejo pravico, da od udeležencev zahtevajo dokazilo o avtorstvu predloženih fotografij in po potrebi dovoljenje za uvrstitev dela na razstavo.

 • Termin
 • Rok za oddajo del za izdajo 2023-2024 je 15. julij 2024.
 • Dokumentacija
 • Vsak učitelj se mora registrirati na spletu preko obrazca. Ko bodo organizatorji FotoDebat potrdili vašo registracijo, boste lahko dostopali do vseh vsebin na spletni strani, kjer boste lahko naložili fotografije vaših učencev in jih označili.

 • Razstava
 • Cilj te spletne razstave je prikazati fotografije mladih, ki sprožijo debato o predlagani temi.

  Namenjen je razvoju vizualnega jezika, tako na strani ustvarjalca kot gledalca. Zato besedilne razlage ali naslovi, ki pogojujejo mnenje gledalca, ne bodo podani. Edino sredstvo komunikacije bodo same fotografije.

  Na razstavi bodo vse slike, ki so jih učitelji poslali v imenu svojih učencev.

  Pomembno je omeniti, da z razstavo ni povezanih tekmovanj ali nagrad. Organizatorji bodo omogočili večjo prepoznavnost nekaterim fotografijam, za katere menijo, da so posebej primerne za namen projekta. Nekatere slike lahko tudi posebej razširjajo med mediji in drugimi institucijami.

  Udeleženci dovoljujejo organizatorjem javno širjenje in reprodukcijo svojih fotografij, predstavljenih na razstavi, na kakršenkoli način, ki se jim zdi primeren, in vedno izključujoč dobiček. Pri vsaki uporabi fotografij bodo vedno izrecno omenjeni njihovi avtorji.

  To gradivo se lahko uporablja zlasti, vendar ne izključno, za promocijo naslednjih izdaj razstave.

Dijaki mature ali obveznega srednješolskega izobraževanja lahko sodelujejo ne glede na državljanstvo. Svoje fotografije lahko oddajo le preko učitelja iz njihove šole.
Fotografije za razstavo morajo biti povezane z motom Svet, ki si ga želite, v povezavi z Agendo 2030 in cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). FotoDebate si prizadevajo, da učenci posnamejo kreativne in vsebinske fotografije, ki izražajo njihovo vizijo o predlaganem motu in temi ter vabijo h konstruktivni in spoštljivi debati. Na spletu je na voljo metodološki priročnik za učitelje z nekaj predlogi za vključitev dejavnosti v uradni kurikulum in za delo pri pouku na učinkovit in dostopen način.

Udeleženci morajo biti avtorji ali soavtorji predloženih fotografij, tj. zakoniti lastniki vseh pravic intelektualne lastnine fotografij.

Učitelj, ki predloži fotografije, mora imeti dovoljenje avtorja ali soavtorjev, kar pomeni, da vsi poznajo in sprejemajo ta osnovna načela. Organizatorji si pridržujejo pravico, da od udeležencev zahtevajo dokazilo o avtorstvu predloženih fotografij in po potrebi dovoljenje za uvrstitev dela na razstavo.

Rok za oddajo del za izdajo 2023-2024 je 15. julij 2024.

Vsak učitelj se mora registrirati na spletu preko obrazca. Ko bodo organizatorji FotoDebat potrdili vašo registracijo, boste lahko dostopali do vseh vsebin na spletni strani, kjer boste lahko naložili fotografije vaših učencev in jih označili.

Cilj te spletne razstave je prikazati fotografije mladih, ki sprožijo debato o predlagani temi.

Namenjen je razvoju vizualnega jezika, tako na strani ustvarjalca kot gledalca. Zato besedilne razlage ali naslovi, ki pogojujejo mnenje gledalca, ne bodo podani. Edino sredstvo komunikacije bodo same fotografije.

Na razstavi bodo vse slike, ki so jih učitelji poslali v imenu svojih učencev.

Pomembno je omeniti, da z razstavo ni povezanih tekmovanj ali nagrad. Organizatorji bodo omogočili večjo prepoznavnost nekaterim fotografijam, za katere menijo, da so posebej primerne za namen projekta. Nekatere slike lahko tudi posebej razširjajo med mediji in drugimi institucijami.

Udeleženci dovoljujejo organizatorjem javno širjenje in reprodukcijo svojih fotografij, predstavljenih na razstavi, na kakršenkoli način, ki se jim zdi primeren, in vedno izključujoč dobiček. Pri vsaki uporabi fotografij bodo vedno izrecno omenjeni njihovi avtorji.

To gradivo se lahko uporablja zlasti, vendar ne izključno, za promocijo naslednjih izdaj razstave.

Sodelovanje v tem natečaju pomeni popolno poznavanje in sprejemanje teh pogojev. Udeleženci se strinjajo, da bodo sodelovali z organizacijo za pravilen potek natečaja.

Za kateri koli vidik, ki ni predviden v Pogojih, bodo organizatorji ravnali, po presoji glede na okoliščine.

Organizacija je oproščena vsakršne odgovornosti, ki bi lahko izhajala iz morebitnih napak ali netočnosti podatkov, ki jih posredujejo udeleženci, ali morebitne nezmožnosti identifikacije.

Posebej je poudarjeno, da organizacija ne odgovarja za uporabo podobe mladoletnih oseb na fotografijah udeležencev, pri čemer je vsak udeleženec tisti, ki bo moral pridobiti oziroma imeti dovoljenja in soglasja staršev ali skrbnikov.

To ne preprečuje, da organizacija morebitno neprimerno uporabo sankcionira s takojšnjim umikom fotografije z razstave.

Ali si učitelj?

Kako pomagati svojim učencem

Dijaki ne morejo neposredno oddati fotografij, to lahko storijo le preko učitelja iz svoje šole. Če želite to narediti, se morate najprej registrirati na tej spletni strani. Ko bodo organizatorji potrdili vašo zahtevo, boste lahko dostopali do potrebnih funkcij na tej spletni strani, in naložili fotografije, pri čemer boste vključili ustrezne informacije o fotografijah, in jih tudi označili.

V sklopu projekta FotoDebate smo pripravili tudi metodološki priročnik, ki naj bi bil popoln vir za učitelje, ki iščejo način, kako vključiti fotografijo in debato kot aktivno metodologijo v svoje predmete.

Kakšno vprašanje?

ZA IN PROTI
Nacionalna debatna organizacija Slovenije
info@zainproti.si
Svetosavska ulica 24
1000 Ljubljana
zainproti.si